تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

هیأت نظارت و بازرسی


شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همان ابتداي تشكيل، سازوكار نظارت بر اجراي مصوبات حوزه بازرسي از دستگاه‌هاي مجري را طراحي و در قالب «هيأت نظارت و بازرسي» تصويب نمود. اين هيأت، براساس مصوبه‌ى جلسه‌ي 28 مورخ 11/4/64 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به‌منظور مراقبت از جريان صحيح و سالم انقلاب فرهنگي و رسيدگي به مسائل و مشكلاتي كه در طي بسط و پيشرفت آن پيش مي‌آيد، تشكيل شد. 

اهم وظايف
1. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پي‌گيري اجراي آن.
2. بررسي سالانه‌ى مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه‌ى پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به‌منظور بهبود فرآيند اجرا و ارتقاي ميزان تأثيرگذاري آنها.
3. تهيه‌ى اطلاعات لازم درباره‌ى افرادي كه صلاحيت آنها بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد (به استثناي رؤساي دانشگاه‌ها).
4. حل اختلافات ناشي از اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دستگاه‌هاي فرهنگي كشور با درخواست آنها.
5. رسيدگي به شكاياتي كه از دستگا ههاي فرهنگي كشور و يا درخصوص مسائل فرهنگي جامعه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا رئيس آن ارجاع مي‌شود با در نظر گرفتن شأن و جايگاه شوراي عالي.