تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

شورای هنر


هنر يكي از مهم‌ترين ابزارهاي هدايت فرهنگي در جامعه مي‌باشد. به‌دليل حساسيت اين عرصه و نياز به تخصص‌هاي ويژه در آن، تشكيل شوراي هنر ضروري مي‌نمود. بنابرگستره‌ى تأثيرگذاري هنر در عرصه‌ى فرهنگ، شوراي هنر به مثابه بازويي تخصصي در بررسي و كارشناسي راهبردهاي حوزه هنر محسوب مي‌گردد. 

اهم وظايف
1. تدوين سياست‌هاي كلان هنري جمهوري اسلامي ايران براي پيشنهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2. پيشنهاد سياست‌ها و راهكارها در حوزه‌هاي مختلف هنري.
3. تقويت ارتباط و هماهنگي ميان بخش‌هاي توليدي، اجرايي و علمي هنر.
4. تعيين سياست‌هاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و محلي.
5. حمايت از پژوهش‌هاي ديني، فلسفي و عرفاني درباره‌ى مباني هنر و استفاده كاربردي از نتايج اين پژوهش‌ها در توليد آثار هنري، معماري و شهرسازي.
6. تصويب اساسنامه بنيادها و نهادهاي هنري در سطح ملي كه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع مي‌شود.
7. ارزيابي گزارش سالانه فعاليت‌هاي هنري كشور و ارائه‌ى آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
8. تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد سياست‌هاي مربوط به آن.