تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

شوراي معينبراساس ماده (20) آئين‌نامه داخلى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به‌منظور بهينه‌سازي و بهره‌مندي بيشتر از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تمركز زمان جلسات اين شورا به مسائل اساسي و سياستگذاري كلان، در اهم مسائل و موضوعات فرهنگي و علمي، شورايي با عنوان (شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مركب از تمامي اعضاي شوراي عالي و رئيس كميسيون مشورتي، به استثناي رؤساي قواي سه‌گانه و آن دسته از اعضاي شورا كه رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشكيل مي‌شود. وظيفه‌ى شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعاتي است كه از طرف شوراي عالي به اين شورا محول مي‌شود.
بر اساس مفاد اين آئين‌نامه، مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شوراي عالي و در صورت عدم اعتراض از طرف حداقل 3نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهد شد.
آن دسته از مصوبات شوراي معين كه تصويب نهايي آن از سوي شوراي عالي به اين شورا تفويض شده باشد، بدون نياز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقي مي‌شود.