تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون طرح و مشاوره دانشجويی


 اين كميسيون سال 1389 در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شروع به كار نموده است. برخي از وظايف اين كميسيون به شرح ذيل است:
• بررسي راهكارها و تدوين سياستهاي تعاملي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بدنه دانشجويان و نيز با نخبگان دانگاه‌هاي كشور.
• رصد روشمند و مستمر مسائل عمده دانشجويي در كشور.
• تعريف موضوعات و محورهاي مطالعاتي و پژوهشي متناظر با مسائل عمده علمي و فرهنگي و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي
• كميسيون مطابق با رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري، برنامه توسعه، سند چشم‌انداز كشور و نتايج مطالعات انجام شده.
• شناخت چالش‌هاي علمي و فرهنگي پيش روي دانشگاه‌ها و دانشجويان و روند تحولات دانشجويي و پيشنهاد راهبردها و
• تدوين سياست‌هاي علمي و فرهنگي و رصد اوضاع علمي و فرهنگي در دانشگاه‌ها در آينده.
• سفارش مطالعات تطبيقي مربوط به شيوه‌هاي موجود در برخورد با مسائل علمي و فرهنگي در ساير كشورها و انكان سنجي استفاده از تجربيات آنها در مسائل بومي و داخلي.
• تبديل نتايج و راهكارهاي ارائه شده در تحقيقات به گزاره‌هاي سياستي.
• حمايت از طرح‌ها، پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان سراسر كشور در ارتباط با منويات و راهبردهاي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري و همچنين اهداف شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
• پشتيباني و حمايت از تشكيل شبكه‌هاي دانشجويي مرتبط با دبيرخانه شورا در راستاي اهداف شوراي عالي انقلاب فرهنگي.