تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون اصلاح الگوي مصرف


 اين كميسيون در سال 1388 در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شروع به كار نموده است. برخي از وظايف اين كميسيون به شرح ذيل مي‌باشد:
اهم وظايف:
• تبيين مباني نظري و مفهوم مصرف در چارچوب فرهنگ اسلامي، ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي و تجارب بي‌المللي.
• پايش مستمر و روش‌مند وضعيت مصرف در كشور در سطوح مختلف (نهايي، واسطه‌اي و كلان منابع) از نظر اعتبار هدف، درك از منابع، تناسب منابع و مقاصد و ميزان مصرف منابع.
• تدوين سياست‌هاي راهبردي حوزه مصرف با الهام از آموزه‌هاي ديني و بيانات مقام معظم رهبري و بررسي راهكارهاي مهندسي فرهنگي الگوي مطلوب مصرف در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.
• ارزيابي سياستها، راهبردها و برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف در حوزه‌هاي مختلف جهت دريافت بازخوردهاي اصلاحي.
• تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در حوزه اصلاح الگوي مصرف مبتني بر نظام تحليلي و سياست‌هاي راهبردي حوزه مصرف.
• انجام مطالعات تطبيقي در جهت شناخت نحوه مواجهه با منابع در ساير كشورها و ايجاد امكان بهره‌گيري از تجارب بشري موجود.
اهم اقدامات:
1. بررسي وضعيت مصرف در نهادهاي كشاورزي
2. بررسي تطبيقي مصرف آب و برق در ايران با كشورهاي گروه دي 8
3. بررسي عملكرد طرح‌هاي عمراني در كشور با رويكرد چگونگي بهره‌گيري از منابع عمومي
4. بررسي الگوي مصرف منابع در ايران مبتني بر مؤلفه‌هاي اصلاح الگوي مصرف
5. بررسي چگونگي مصرف انرژي در كشور
6. طرح شناسايي، استخراج و گردآوري قوانين و مقررات كشور درباره الگوي مصرف در قوانين و مقررات كشور از اواسط شهريور 1285 تا پايان سال 1389 و ساماندهي آن با تعبيه در نظام‌بندي عام
7. تدوين راهبردي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف در سند مهندسي فرهنگي