تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

ارکان


1.‌ هيأت امنا
اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت امناي دبيرخانه محسوب مي‌شوند و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رياست هيأت امنا را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات آن هيأت در ارتباط با دبيرخانه به اين قرار است:
الف) انجام وظايفي كه طبق قوانين و مقررات مربوط براي هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مقرر شده است.
ب) بررسي و تصويب بودجه‌ي پيشنهادي دبيرخانه براي ارائه‌ى به مراجع ذي‌صلاح و رسيدگي به بودجه سال قبل.
ج) تصويب تشكيلات تفصيلي.
د) تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي.
ه‍) تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي.
تبصره: هيأت امنا مي‌تواند تمام يا برخي از وظايف و اختيارات خود را به دبير يا هر فرد ديگر تفويض نمايد.
2.‌ دبير شوراي عالي (رئيس دبيرخانه)
دبير شوراي عالي بالاترين مقام اداري و اجرايي دبيرخانه و سخنگوى شوراى عالى است كه از بين اعضا به پيشنهاد شوراي عالي پس از تنفيذ مقام معظم رهبري با حكم رئيس شوراي عالي منصوب مي‌شود و وظايف و اختيارات وي عبارت است از:
- نظارت و هدايت عمليات و فعاليت‌هاي پژوهشي، تحقيقاتي و مطالعاتي دبيرخانه.
- تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي دبيرخانه.
- ارائه‌ى خدمات ستادي و پشتيباني به شوراي عالي.
- تهيه‌ى دستور كار و انجام ساير پيشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز شوراي عالي و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي.
- ارائه‌ى گزارش عملكرد سالانه دبيرخانه و ساير گزارش‌هاي مورد نياز به شوراي عالي.
- تهيه‌ى آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و تشكيلات تفصيلي دبيرخانه.
- تهيه‌ى اصلاحات مورد نياز در طرح طبقه‌بندي مشاغل.
- ابلاغ مصوبات شوراي عالي و فراهم آوردن تمهيدات مربوط به زمينه‌هاي اجراي مصوبات مزبور.
- ابلاغ مصوبات هيأت امناي دبيرخانه براي اجرا.